23.6.10

suposicións

* poderíamos estar en suspensión.

* dentro da casa hai auga xeada e os seus habitantes teñen pés-patín / dentro da casa hai auga.

* fóra da casa, isto.

* a casa está en suspensión.1 comentario: